Drodzy Uczniowie! Przypominamy, że jeśli posiadacie Bydgoską Kartę Rodzina 3+, możecie złożyć wniosek o wypożyczenie kompletu podręczników na rok szkolny 2024/2025. Aby skorzystać z tego programu należy:

1. wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia,

2. do wniosku należy dołączyć: - listę podręczników, o użyczenie, których wnioskuje rodzic/uczeń (bez ćwiczeń i kart pracy, szkoła ich nie zapewnia),

- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wniosek należy złożyć w bibliotece lub sekretariacie szkoły.

Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.

Podręczniki będą wypożyczane uczniom w bibliotece szkolnej.

Dokument do pobrania: Wniosek o wypożyczenie podręczników - Rodzina 3+