Termin składania wniosków:

15.05.2022 dofinansowanie wypoczynku letniego

15.10.2022 pomoc finansowa