Tematyka proponowanych warsztatów dla klas 

 

L.P.

TEMATYKA 

REALIZATOR

1.

Komunikacja interpersonalna w praktyce. 

 Pedagog szkolny

2.

Emocje, jak sobie z nimi radzić?

Pedagog szkolny

3.

Jak radzić sobie ze stresem?

Pedagog szkolny

5.

Polubić siebie czyli jak odnaleźć swoje zasoby.

Pedagog szkolny

6.

Asertywność w praktyce.

Pedagog szkolny

7.

Proces podejmowania decyzji.

Pedagog szkolny

8.

Sposoby rozwiązywania konfliktów.

Mediatorzy z Centrum Mediacji „ Siódemka”

 

  • Warsztaty w klasach realizowane są na prośbę wychowawców, uczniów lub rodziców.
  • Możliwe są inne tematy wynikające z potrzeb klasy.
  • Poza wymienionymi propozycjami, odbywać się  będą  w klasach warsztaty  i spotkania tematyczne  realizowane przez specjalistów, pedagoga wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego.