Dyrekcja szkoły
dyrektor: mgr Janusz Kitajgrodzki
wicedyrektor: mgr Katarzyna Muślewska

Język polski:
mgr Aleksandra Szmelter
mgr Joanna Majchrzak - Perlik
mgr Aleksandra Erdmann
mgr Anna Świątkowska

Język angielski:
mgr Lucyna Dobrodziej
mgr Żaneta Kobylarek
mgr Hanna Arent
mgr Monika Jaworska
mgr Małgorzta Skąpińska - Stypa

Język niemiecki:
mgr Anna Łachowska
mgr Anna Wolnik
mgr Joanna Mazurek

Język francuski:
mgr Magdalena Szulc

Historia:
mgr Aleksandra Kołecka
mgr Katarzyna Muślewska
mgr Aneta Plewa
mgr Monika Roguszczak

Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Aleksandra Kołecka

Biologia:
mgr Iwona Załęcka
mgr Monika Rudolf - Bednarek

Chemia:
mgr inż. Małgorzata Wolff
mgr inż. Monika Lutomska

Matematyka:
mgr Małgorzata Toczyska
mgr Dorota Guziałek
mgr Zbigniew Dyło
mgr Michalina Miętkiewicz

Geografia:
mgr Grzegorz Deptuła

Informatyka:
mgr Krzysztof Kutyła
mgr Wojciech Kędzierski

Fizyka:
mgr Dorota Gackowska

Wychowanie fizyczne:
mgr Marlena Romaniuk
mgr Anna Iwona Chmielewska
mgr Wojciech Siewaszewicz
mgr Piotr Kowalkowski
mgr Wojciech Kędzierski

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Monika Roguszczak

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Anna Wolnik

Plastyka:
mgr Jolanta Molenda- Cuske

Religia:
ks. Henryk Michalski

Etyka:
mgr Aneta Plewa

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Schmiegel

Psycholog:
mgr Zuzanna Bajan

Biblioteka:
mgr Małgorzata Dzięciołowska-Burczy
mgr Hanna Gutkowska

Szkolny doradca zawodowy:
mgr Magdalena Szulc