Opłaty skarbowe za duplikaty świadectw ukończenia szkoły lub duplikat legitymacji szkolnej prosimy
uiszczać na wskazane konto:

VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

nr konta: 58 1240 6452 1111 0010 4800 5280