W zakładce Dla maturzystów pojawił się link dotyczący matury próbnej z CKE w grudniu 2023. Prosimy przyszłorocznych maturzystów o zapoznanie się z materiałami CKE.