W zakładce Ubezpieczenie dostępne są linki umożliwiające zawarcie ubezpieczenia ucznia/dziecka na terenie szkoły. W czasie zebrań z Rodzicami opowiedziano się za wariantem z sumą ubezpieczenia na 30.000 zł i składką 55 zł. Osoby zainteresowane mogą zawierać umowę indywidualnie - korzystając z linku Zawarcie umowy na stronie szkoły.