🟢 Realizowana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kwoty 445 zł dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
🟠 Wnioski pobieramy i składamy u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
🟡 Termin składania wniosków – 6 września 2021r.
(Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1227 § 3. W latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych