SZKOLNY KONKURS NA EKSPERYMENT FIZYCZNY

EDYCJA  2018/19 r.

 FIZYKA BEZ TAJEMNIC

Jedną z metod nauczania fizyki jest metoda badawcza, która polega na umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i na wysuwaniu z nich właściwych wniosków. Doświadczenia przyczyniają się do ugruntowania, lepszego opanowania i przyswojenia przez uczniów zdobytych wiadomości, uczą dokładności i staranności, wyrabiają spostrzegawczość, przyzwyczajają do myślenia opartego na konkretnych przesłankach, rozbudzają i rozwijają zainteresowania uczniów przedmiotem. 

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia