Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym regulaminem konkursów organizowanych w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

Narodowe Święto  Niepodległości

2017

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w organizowanych konkursach w ramach

Narodowego Święta Niepodległości:

 

 • Plastycznym - dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Literackim- dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych.
 • Pieśni i piosenki patriotycznej - dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 KONKURS  LITERACKI

 

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat:    „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”  – patriotyzm wczoraj i dziś.

Termin składania prac: do 23 października 2017 r., decyduje data dotarcia przesyłki

Wymagania:

Prace powinny mieć formę wiersza lub tekstu prozatorskiego.
Należy je podpisać: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko i telefon opiekuna.

Uwaga:

Prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.
Prace nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac.

Osoby, które uzyskają  nagrody wraz z opiekunami będą  zaproszone  na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się  7 listopada 2017 r.  o godz. 1000 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży przy  ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy.

Uczestnicy konkursu, przysyłając prace, wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie ich na stronie internetowej ZSO nr 7 oraz na zaprezentowanie na przygotowanej w tym celu wystawie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

KONKURS PLASTYCZNY


Uczestnicy
: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat pracy: „Polsko, kocham Cię”

Termin składania prac: do 23.10.2017 r., decyduje data stempla pocztowego.
Prace można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00. 

Wymagania:
Tematyka prac powinna dotyczyć osobistego odbioru kwestii patriotycznych, narodowościowych. Prace powinny być wykonane na papierze, techniką jednowymiarową, tzw. płaską – dopuszczalne są wszystkie techniki malarskie. Format pracy - A3, nie powinny być rolowane. Prace muszą być podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, wiek wykonawcy, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko i telefon opiekuna.

Uwaga:
Prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.
Prace nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac.

Prace będą oceniane przez powołaną komisję, w skład której wejdzie nauczyciel kultury i sztuki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 7.

Osoby, które uzyskają  nagrody wraz z opiekunami będą  zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się  7 listopada 2017r. o godz. 1000 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy.

Uczestnicy konkursu, przysyłając prace, wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie ich na stronie internetowej ZSO nr 7 oraz na zaprezentowanie na przygotowanej w tym celu wystawie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

KONKURS PIEŚNI
I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych

Temat utworu muzycznego: „Polsko, kocham Cię”

Termin składania zgłoszeń: do 23.10.2017 r., decyduje data dotarcia przesyłki.

Wymagania:

„Polsko, kocham Cię” to konkurs adresowany do solistów, grup wokalnych, instrumentalnych i wokalno - instrumentalnych, którzy chcieliby wykazać się swoim dorobkiem artystycznym w oparciu  o repertuar pieśni patriotycznych.

Każdy wykonawca zobowiązany jest przedstawić jeden utwór (a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym lub z podkładem).

Organizator nie zabezpiecza nagłośnienia instrumentów. 

Konkurs odbędzie się 7.11.2017 r. o godz. 1000 w Sali Widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy. Wykonanie będzie oceniane przez powołaną komisję, w skład której wejdą muzycy.

VII Liceum ogólnokształcące Nr 7

 1. Janusza Kusocińskiego
  ul. 11 Listopada 4
  85 – 643 Bydgoszcz
  Tel./fax 52-371-00-57
  52-371-00-58
  www.7lo.bydgoszcz.pl

 

PROJEKT – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W  KONKURSIE „Polsko, kocham Cię”

 

 1. Nazwa szkoły* ……………………………………………………………………….
 2. Adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy*..................................................
 3. Nazwisko nauczyciela-opiekuna uczestnika*

………………………………………………………………………………………..

 1. Numer telefonu opiekuna*…………………………………………………………
 2. Nazwisko uczestnika (uczestników)*

…………………………………………………………………………………………

 1. Kategoria konkursu*

…………………………………………………………………………………………

 1. Ilość uczestników (dotyczy kategorii muzycznej)*……………………………….
 2. Tytuły utworów (dotyczy kategorii muzycznej)*

….......................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………..

*Proszę o wypełnienie karty pismem technicznym lub komputerowo.

 

 

 

 

VII Liceum ogólnokształcące Nr 7

 1. Janusza Kusocińskiego
  ul. 11 Listopada 4
  85 – 643 Bydgoszcz
  Tel./fax 52-371-00-57
  52-371-00-58
  www.7lo.bydgoszcz.pl

 

PROJEKT – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W  KONKURSIE „Polsko, kocham Cię”

 

 1. Nazwa szkoły* ……………………………………………………………………….
 2. Adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy*..................................................
 3. Nazwisko nauczyciela-opiekuna uczestnika*

………………………………………………………………………………………..

 1. Numer telefonu opiekuna*…………………………………………………………
 2. Nazwisko uczestnika (uczestników)*

…………………………………………………………………………………………

 1. Kategoria konkursu*

…………………………………………………………………………………………

 1. Ilość uczestników (dotyczy kategorii muzycznej)*…….......………………………….
 2. Tytuły utworów (dotyczy kategorii muzycznej)*

….......................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………..

*Proszę o wypełnienie karty pismem technicznym lub komputerowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pramerica Moc Działania wyróżnia i nagradza uczniów szkół aktywnych i zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności. Ta szczególna inicjatywa jest wyrazem uznania dla młodych osób, które wykazują szlachetne postawy i bezinteresownie działają na rzecz potrzebujących. Laureaci programu mogą wziąć udział w rozwijających warsztatach, a także otrzymują atrakcyjne nagrody. W tym roku naszymi kandydatkami są Natalia Nowicka i Wiktoria Ziętka z klasy 2d. Trzymamy kciuki!

 

26.09.2017 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Europejskim Dniu  Języków Obcych na WSB i w próbnym egzaminie z angielskiego TOEFL Junior. Brawa dla Wiktora, Laury, Dominiki, Julii, Pawła, Jędrzeja i Huberta!! Specjalne gratulacje dla Julii Rudaś z 3C za wyróżnienie za jeden z najwyższych wyników wśród wszystkich zdających w tym dniu:))

Nauczyciele języków obcych dziękują za udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole! Znajomość języków łączy ludzi i daje możliwość poznania świata, a nauka poprzez zabawę, poznanie innych kultur i wspólnie śpiewanie w języku obcym niech będzie dla Was największą motywacją!

W dniach 12-13.09.2017 oraz 14-15.09.207 uczniowie klas pierwszych wyjechali na obozy integracyjne do Łapina. Mieli do wykonania mnóstwo zadań, ale i tak jedno było najważniejsze - poznać się wzajemnie i stworzyć najlepszą klasę pod słońcem. Mamy nadzieję, że to zadanie wykonali celująco :)

Osoby zainteresowane rozwojem w zakresie umiejętności dziennikarskich mogą uczestniczyć w AKADEMII MŁODEGO REPORTERA realizowanej przez znanych dziennikarzy w Pracowni Alternatyw BORPA. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia do dnia 8.10.2017

Więcej informacji o programie i zapisy u pedagoga szkolnego.

Am 26. September feiern wir in unserer Schule den Europäischen Tag der Fremdsprachen. Wir haben für euch viele Spiele vorbereitet. Wir laden euch während der Pausen zum Mitmachen ein! Wir freuen uns auf euch!   
 
On the 26th September we are organising the European Day of Foreign Languages. We would like to invite every student to join our celebration on Thuesday. We are going to provide good joy and fun!
Have a nice EDF!
 
Bonjour!
Venez feter avec nous la journee de langues etrangeres. Chantez avec nous "Frere Jacques" a 10h30!

Tematyka proponowanych warsztatów dla klas w roku szkolnym 2017/2018

 

L.P.

TEMATYKA 

REALIZATOR

1.

Komunikacja interpersonalna w praktyce. 

 Pedagog szkolny

2.

Emocje, jak sobie z nimi radzić?

Pedagog szkolny

3.

Jak radzić sobie ze stresem?

Pedagog szkolny

5.

Polubić siebie czyli jak odnaleźć swoje zasoby.

Pedagog szkolny

6.

Asertywność w praktyce.

Pedagog szkolny

7.

Proces podejmowania decyzji.

Pedagog szkolny

8.

Sposoby rozwiązywania konfliktów.

Mediatorzy z Centrum Mediacji „ Siódemka”

 

 • Warsztaty w klasach realizowane są na prośbę wychowawców, uczniów lub rodziców.
 • Możliwe są inne tematy wynikające z potrzeb klasy.
 • Poza wymienionymi propozycjami, odbywać się  będą  w klasach warsztaty  i spotkania tematyczne  realizowane przez specjalistów, pedagoga wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego.

Stypendium dla uczniów, którzy mają osiągnięcia naukowe w konkursach kuratoryjnych , olimpiadach. Wysokość stypendium to łącznie  3000 zł czyli 300 zł miesięcznie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem projektu „ Prymus Pomorza i Kujaw” na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Wnioski w sprawie stypendium składamy do 30 września. Więcej informacji uzyskasz u pedagoga szkolnego.

Zapraszamy Rodziców uczniów uzdolnionych do zapoznania się z ofertą zajęć - warsztatów pedagogicznych w ramach programu "Zdolni znad Brdy". 

Kliknij link

Serdecznie zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku spotkanie, które odbędzie się dnia 5 września 2017 o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego 4 września 2017 do sali gimnastycznej:

 • klasy Gimnazjum nr 51 oraz klasy pierwsze VII LO: godz. 8.30

 • klasy drugie i trzecie VII LO: godz. 9.30

Listy zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia do VII Liceum Ogólnokształcącego udostępnione zostaną w szkole dnia 30 czerwca o godzinie 10:00.

Tegorocznych maturzystów zapraszamy na wręczenie świadectw dojrzałości dnia 30 czerwca 2017 roku o godzinie 9:00.

Zapraszamy!