Rada Rodziców 

przy VII Liceum Ogólnokształcącym

ul. 11 Listopada 4

85-643 Bydgoszcz