Dyrekcja szkoły
dyrektor: mgr Janusz Kitajgrodzki
wicedyrektor: mgr Katarzyna Muślewska

Język polski:
mgr Aleksandra Szmelter
mgr Joanna Majchrzak - Perlik
mgr Aleksandra Erdmann
mgr Anna Świątkowska

Język angielski:
mgr Lucyna Dobrodziej
mgr Urszula Kębrowska
mgr Małgorzata Skąpińska - Stypa
mgr Żaneta Kobylarek
mgr Hanna Arent

Język niemiecki:
mgr Anna Łachowska
mgr Anna Wolnik
mgr Joanna Mazurek
Język francuski:
mgr Magdalena Szulc

Historia:
mgr Aleksandra Kołecka
mgr Dorota Rabiej
mgr Katarzyna Muślewska
mgr Aneta Plewa

Wiedza o Społeczeństwie:
mgr Aleksandra Kołecka
mgr Dorota Rabiej

Biologia:
mgr Iwona Załęcka
mgr Monika Rudolf - Bednarek

Chemia:
mgr inż. Małgorzata Wolff
mgr inż. Monika Lutomska - Budnik

Matematyka:
mgr Małgorzata Toczyska
mgr Dorota Guziałek
mgr Zbigniew Dyło

Geografia:
mgr Janusz Kitajgrodzki
mgr Grzegorz Deptuła

Informatyka:
mgr Krzysztof Kutyła
mgr Zbigniew Dyło

Fizyka:
mgr Halina Formela
mgr Dorota Gackowska

Wychowanie fizyczne:
mgr Marlena Romaniuk
mgr Iwona Anna Chmielewska
mgr Wojciech Siewaszewicz
mgr Piotr Kowalkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Dorota Rabiej

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Anna Wolnik

Wiedza o kulturze, sztuka, muzyka:
mgr Elżbieta Guzman

Religia:
mgr Mariola Skowrońska
ks. Henryk Michalski

Etyka:
mgr Aneta Plewa

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Schmiegel

Biblioteka:
mgr Małgorzata Dzięciołowska-Burczy
mgr Hanna Gutkowska

Szkolne koło teatralne:
mgr Aleksandra Szmelter