6 czerwca 2017 klasa 1d została zaproszona na warsztat literacki „Między słowami”, który odbył się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Przeprowadziliśmy analizę wybranych wierszy Kazimierza Hoffmana oraz podjęliśmy próbę ich interpretacji. Warsztat poprowadzili: dr hab. M. Siwiec oraz dr Grzegorz J. Grzmot-Bilski – poeta, filozof. Spotkanie dostarczyło nam wielu cennych informacji o poecie i jego twórczości. Zbliżyliśmy się do trudnej twórczości Hoffmana.