😊 Rada Samorządu Uczniowskiego informuje, że trójki klasowe mają już dostęp do formularza głosowania w naszym corocznym plebiscycie "Januszki".
✅ Link zostanie przez nie przekazany Wam na Teamsach, w zespołach klasowych.
✅ Głosować można tylko raz.
✅ Prawo głosu mają tylko uczniowie naszej szkoły.
✅ Zamknięcie formularza nastąpi 16 marca 2021 o godz. 23.45