Informujemy, że od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania w celu realizacji zdalnego nauczania szkoła nasza będzie wykorzystywała e–dziennik funkcjonujący dotychczas w naszej szkole. Zawiera on m.in. moduł wiadomości, zadania domowe czy też darmową aplikację mobilną dla uczniów i rodziców. Zajęcia  będą odbywały się w  kolejne dni  tygodnia   zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Z uwagi na zróżnicowane możliwości techniczne mogą się jednak pojawić się odstępstwa czasowe. Platforma zapewnia uczniom i rodzicom możliwość kontaktu czy konsultacji.  Kolejne wiadomości będą przekazywane przez e-dziennik.