Gratulujemy naszej uczennicy Kiarze Wysockiej wydrukowania jej artykułu w „Gazecie Wyborczej” z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Kiara opisała sukcesy najzdolniejszych uczniów, w tym osiągnięcia swojego kolegi stypendysty Marszałka Województwa Łukasza Zielińskiego-Weihera.