Uczniowie klasy 3 b liceum i 3 gimnazjum korzystając z pięknej listopadowej aury zwiedzili jedną z największych stolic. Berlin przywitał wieloma ciekawostkami architektonicznymi, kulturowymi, powtórką z historii,a także przeżyciami przyrodniczymi w Muzeum Historii Naturalnej.Oswojone wróble przed Bundestagiem nie zakończyły przygody.Najciekawszy punkt programu to Plastinarium w Guben.O tym w kolejnej relacji....