,Logo szkoły

PROCEDURA DYDAKTYKI

F – 7.5 – 01/04

Wydanie 1

z dnia 28.04.2006

PLAN PRACY ZESPOŁU

Strona/stron

1/1

Zmiana A

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

rok szkolny 2019-2020

KLASA II C

WYCHOWAWCA mgr I. Załęcka

Lp

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydaw.

Nr dop.

Uwagi

1.

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka cz.2.1 i cz.2.2

 

 

 

 

 

2.

Język angielski

 ŻK Password 1 kontynuacja

 

UK Password 1 kontynuacja

 

LD Password 2 kontynuacja

Repetytorium dla szkół  ponadgimnazjalnych poziom podstawowy i rozszerzony               (II semestr)

 

 

HA Matura Repetytorium                           poziom rozszerzony

D. Spencer

 

D. Spencer

 

D. Spencer

 

M. Rosińska

L. Ewards

 

 

 

V. Evans

J. Dodey

MacMillan

 

MacMillan

 

MacMillan

 

MacMillan

 

 

 

 

Express

Publishing

 

 

 

3.

J. niemiecki

Abitur – repetytorium maturalne poziom podstawowy

J. Szczęk

WSiP

 

 

4.

Język francuski

Francofolie Express 1 podręcznik       i zeszyt ćwiczeń

R. Boutegege

m. Spryn-Klepcarz

PWN

 

 

5.

Historia

i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon      i ojczyste spory.

T. Maćkowski

K. Kowalewski

 

Nowa Era

 

 

 

6.

Matematyka

MATeMAtyka 2 podręcznik

 zakres podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

Nowa Era

 

 

 

7.

Fizyka

 i astronomia

 Z fizyką w przyszłość 1

 zakres rozszerzony

Z fizyką w przyszłość 2 

zakres  rozszerzony

Z fizyką w przyszłość 1

 zbiór zadań– z. rozszerzony

Z fizyką w przyszłość 2

 zbiór zadań– z. rozszerzony

M. Fiołkowska,

J. Salach

A. Bożek,    

K. Nessing

 

A. Bożek,                K. Nessing

 

ZamKor

 

ZamKor

 

 

 

ZamKor

 

 

 

8.

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna        i nieorganiczna podręcznik dla          liceum i technikum

Chemia zbiór zadań otwartych wraz  z odpowiedziami cz. 1, 2, 3, 4  (najnowsze wydanie)

M. Litwin

Sz. Styka- Wlazło

 

D. Witowski

J. S. Witowski

Nowa Era

 

 

 

Oficyna Wydawnicza

Mowa Matura

 

 

9.

Biologia

Biologia na czasie 1,2 podręcznik dla lo i technikum Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 1,2 Zakres rozszerzony

M. Guzik

E. Jastrzębska

A. Nowakowa

Nowa Era

 

 

10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

 

 

 

 

 

11.

Etyka/Religia

Etyka i religia bez podręcznika

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia .............................................                                                                         Podpis wychowawcy