Logo szkoły

PROCEDURA DYDAKTYKI

F – 7.5 – 01/04

Wydanie 1

z dnia 28.04.2006

PLAN PRACY ZESPOŁU

Strona/stron

1/1

Zmiana A

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

rok szkolny 2019-2020

KLASA II B

WYCHOWAWCA mgr M. Rudolf-Bednarek

Lp

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydaw.

Nr dop.

Uwagi

1.

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst - rozumieć człowieka

cz.2.1 i cz.2.2

D. Chemperek,

A. Kolbarczyk, D.Ttrześniowski

WSiP

 

 

2.

Język angielski

ŻK Password 1

 

UK Password 1

 

 

LD Password 2

Repetytorium dla szkół  ponadgimnazjalnych

 poziom podstawowy i rozszerzony            (II semestr)

 

HA Matura Repetytorium                           poziom rozszerzony

 

D. Spencer

 

D. Spencer

 

 

D. Spencer

 

M. Rosińska

L. Edwarda

 

 

V. Evans

J. Dodey

MacMillan

 

MacMillan

 

 

MacMillan

 

MacMillan

 

 

 

Express

Publishing

 

 

3.

Język niemiecki

Alles klar 1 +ćw.                                           w II semestrze Alles klar 2+ ćw.

Z. Wąsik

WSiP

 

 

4.

Historia

i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon            i ojczyste spory.

T. Maćkowski

K. Kowalewski

 

Nowa Era

 

 

 

5.

Matematyka

MATeMAtyka 2 podręcznik

zakres podstawowy

W. Babiński

L. Chańko

Nowa Era

 

 

6.

Biologia

Biologia na czasie 1,2 podręcznik dla lo i technikum Zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 1,2 zakres rozszerzony

M. Guzik

E. Jastrzębska

A. Nowakowa

Nowa Era

 

 

7.

Geografia

Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 1

Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 2

R. Malarz

R. Więckowski

T. Rachwał

Nowa Era

 

Nowa Era

 

 

8.

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna                  i nieorganiczna podręcznik dla liceum                      i technikum zakres rozszerzony

Cz.1, 2, 3, 4 Zbiór zadań (najnowsze wydanie) ZBIORY ZAKUPIMY WE WRZEŚNIU WSPÓLNIE

M. Litwin

Sz. Styka- Wlazło

 

D. Witowski

J. S. Witowski

Nowa Era

 

 

Nowa Matura

 

 

 

9.

Wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

 

 

 

 

 

10.

Etyka/Religia

Etyka i religia bez podręcznika

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia .............................................                                                                         Podpis wychowawcy