WARSZTATY ZADANIOWE 2018/2019

dla uczniów klas pierwszych liceum

Cel: Realizacja godzin wychowawczych przez przygotowanych uczniów na podane tematy.

Uczestniczą: 2 osoby z każdej klasy

L.P.

TEMAT WARSZTATU

DATA

OSOBA PROWADZĄCA

MIEJSCE

1.

Moje wartości

 14.11.18

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

9:45

2.

Szacunek

 3.12.18

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

8:50

3.

Odpowiedzialność

 12.02.19

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

9:45

4.

Uczciwość

1.03.19

Pedagog szkolny

Małgorzata Schmiegel

klub

8:50

Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć ze względu na prace klasowe, sprawdziany i in. proszeni są

o indywidualny kontakt z pedagogiem w celu przygotowania godziny wychowawczej na dany temat.