Celem gry terenowej „GIM-eXtreme Geocaching Route 2017” było poznanie regionu kujawsko-pomorskiego, propagowanie aktywnych metod na spędzanie czasu wolnego przez uczniów, utrwalenie wiadomości z zakresu geografii, a także promocja geocachingu w Bydgoszczy i okolicach.

Pełna relacja w zakładce Edukacja regionalna.