19 września 2018 roku uczniowie klasy 1b uczestniczyli wraz z wychowawcą w warsztatach i zajęciach terenowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach projektu,, Zdolni znad Brdy". W laboratorium prowadzone były obserwacje mikroskopowe drobnych mieszkańców wód słonych i słodkich.
Na spacerze po ogrodzie botanicznym, w trakcie dyskusji o ochronie środowiska, populacji i sposobie dziedziczenia nie zabrakło pięknej pogody i dobrych humorów.