Dyrektor Szkoły informuje, że 18 czerwca 2019  LEKCJE NIE BĘDĄ SKRÓCONE.