KOSTKA – III Gala Liderów Tolerancji i Samorządności

Po raz kolejny 13 września w MCK odbyła się Gala Liderów Tolerancji i Samorządności.  Udział wzięło 60 szkół w Bydgoszczy z których nominowano uczniów wyróżniających się w działaniach na rzecz tolerancji i samorządności w roku szkolnym 2018/2019. Komisja wyłoniła laureatów  w następujących kategoriach:

K jak Kreatywność
O jak Otwartość
S jak Samorządność
T jak Tolerancja
K jak Kooperacja
A jak Aktywność

 czyli KOSTKA  sześcian uczniowskiej aktywności!

 

Wśród tego szacownego grona znalazły się nasze tegoroczne absolwentki: Adrianna Nowicka, która została laureatką w kategorii Tolerancja oraz Natalia Nowicka, która otrzymała specjalne wyróżnienie w kategorii Aktywność.

Gratulujemy!

Kolejne nominacje w kategoriach KOSTKA, za działania w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w czerwcu 2020. Liczymy na Wasze zaangażowanie w szerzeniu tolerancji i pracy samorządowej.

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW!

„PRYMUS POMORZA I KUJAW”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

 Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

  • otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
  • uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium oraz informacje na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

W szkole informację  uzyskasz u pedagoga szkolnego.

Z przyjemnością informujemy Siódemkowiczów, że od tego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do programu Erasmus+ 💪💪💪

Już niedługo będziecie mogli przeczytać o szczegółach. Zaprosimy Was do kącika Erasmusa na stronie szkoły, do czytania wiadomości na Siódemce i na stronę FB projektu!

Kolejny, wspólny projekt!
VII i VIII Licea Ogólnokształcące w Bydgoszczy od wielu lat wspólnie pracują na rzecz edukacji o tolerancji. W tym roku uczniowie naszych szkół zaangażowali się w ogólnoświatowy projekt „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” .
Pod czujnym okiem trenerów z Fundacji Domu Anny Frank we Wrocławiu uczniowie szkolili się, by stać się przewodnikami po wędrującej wystawie i  móc podzielić się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Poznali historię Anny i starali się odnaleźć oddźwięk historii w teraźniejszości.
Do dzisiaj wystawa odwiedziła 15 tysięcy miejsc w ponad 90 krajach.
Celem projektu jest wzmocnienie świadomości młodych ludzi o prawach i godności człowieka i zachęcenie ich do podejmowania działań w obronie praw innych ludzi.
Jesteśmy wdzięczni Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, że otworzył przed nami podwoje Biblioteki Uniwersyteckiej, bo właśnie tam stanęła wystawa.

Na wystawę zapraszamy do 18 września.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE GODZINY ZEBRAŃ DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.

 

📌 Zebrania dla klas drugich i trzecich bez zmian., tj. o godz. 17.00