Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym regulaminem konkursów organizowanych w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

Narodowe Święto  Niepodległości

2017

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w organizowanych konkursach w ramach

Narodowego Święta Niepodległości:

 

  • Plastycznym - dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • Literackim- dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych.
  • Pieśni i piosenki patriotycznej - dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 KONKURS  LITERACKI

 

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat:    „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”  – patriotyzm wczoraj i dziś.

Termin składania prac: do 23 października 2017 r., decyduje data dotarcia przesyłki

Wymagania:

Prace powinny mieć formę wiersza lub tekstu prozatorskiego.
Należy je podpisać: imię i nazwisko, wiek autora, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko i telefon opiekuna.

Uwaga:

Prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.
Prace nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac.

Osoby, które uzyskają  nagrody wraz z opiekunami będą  zaproszone  na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się  7 listopada 2017 r.  o godz. 1000 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży przy  ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy.

Uczestnicy konkursu, przysyłając prace, wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie ich na stronie internetowej ZSO nr 7 oraz na zaprezentowanie na przygotowanej w tym celu wystawie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

KONKURS PLASTYCZNY


Uczestnicy
: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Temat pracy: „Polsko, kocham Cię”

Termin składania prac: do 23.10.2017 r., decyduje data stempla pocztowego.
Prace można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00. 

Wymagania:
Tematyka prac powinna dotyczyć osobistego odbioru kwestii patriotycznych, narodowościowych. Prace powinny być wykonane na papierze, techniką jednowymiarową, tzw. płaską – dopuszczalne są wszystkie techniki malarskie. Format pracy - A3, nie powinny być rolowane. Prace muszą być podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, wiek wykonawcy, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko i telefon opiekuna.

Uwaga:
Prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.
Prace nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac.

Prace będą oceniane przez powołaną komisję, w skład której wejdzie nauczyciel kultury i sztuki oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 7.

Osoby, które uzyskają  nagrody wraz z opiekunami będą  zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się  7 listopada 2017r. o godz. 1000 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy.

Uczestnicy konkursu, przysyłając prace, wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie ich na stronie internetowej ZSO nr 7 oraz na zaprezentowanie na przygotowanej w tym celu wystawie.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

KONKURS PIEŚNI
I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych

Temat utworu muzycznego: „Polsko, kocham Cię”

Termin składania zgłoszeń: do 23.10.2017 r., decyduje data dotarcia przesyłki.

Wymagania:

„Polsko, kocham Cię” to konkurs adresowany do solistów, grup wokalnych, instrumentalnych i wokalno - instrumentalnych, którzy chcieliby wykazać się swoim dorobkiem artystycznym w oparciu  o repertuar pieśni patriotycznych.

Każdy wykonawca zobowiązany jest przedstawić jeden utwór (a’capella, z akompaniamentem instrumentalnym lub z podkładem).

Organizator nie zabezpiecza nagłośnienia instrumentów. 

Konkurs odbędzie się 7.11.2017 r. o godz. 1000 w Sali Widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy. Wykonanie będzie oceniane przez powołaną komisję, w skład której wejdą muzycy.

VII Liceum ogólnokształcące Nr 7

  1. Janusza Kusocińskiego
    ul. 11 Listopada 4
    85 – 643 Bydgoszcz
    Tel./fax 52-371-00-57
    52-371-00-58
    www.7lo.bydgoszcz.pl

 

PROJEKT – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W  KONKURSIE „Polsko, kocham Cię”

 

  1. Nazwa szkoły* ……………………………………………………………………….
  2. Adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy*..................................................
  3. Nazwisko nauczyciela-opiekuna uczestnika*

………………………………………………………………………………………..

  1. Numer telefonu opiekuna*…………………………………………………………
  2. Nazwisko uczestnika (uczestników)*

…………………………………………………………………………………………

  1. Kategoria konkursu*

…………………………………………………………………………………………

  1. Ilość uczestników (dotyczy kategorii muzycznej)*……………………………….
  2. Tytuły utworów (dotyczy kategorii muzycznej)*

….......................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………..

*Proszę o wypełnienie karty pismem technicznym lub komputerowo.

 

 

 

 

VII Liceum ogólnokształcące Nr 7

  1. Janusza Kusocińskiego
    ul. 11 Listopada 4
    85 – 643 Bydgoszcz
    Tel./fax 52-371-00-57
    52-371-00-58
    www.7lo.bydgoszcz.pl

 

PROJEKT – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W  KONKURSIE „Polsko, kocham Cię”

 

  1. Nazwa szkoły* ……………………………………………………………………….
  2. Adres szkoły, numer telefonu i adres e-mailowy*..................................................
  3. Nazwisko nauczyciela-opiekuna uczestnika*

………………………………………………………………………………………..

  1. Numer telefonu opiekuna*…………………………………………………………
  2. Nazwisko uczestnika (uczestników)*

…………………………………………………………………………………………

  1. Kategoria konkursu*

…………………………………………………………………………………………

  1. Ilość uczestników (dotyczy kategorii muzycznej)*…….......………………………….
  2. Tytuły utworów (dotyczy kategorii muzycznej)*

….......................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………..

*Proszę o wypełnienie karty pismem technicznym lub komputerowo.