Uczniowie z kartą rodzina 3+ proszeni są  o składanie Wniosków o wypożyczenie podręczników szkolnych. Wnioski do pobrania  w sekretariacie szkoły lub  w bibliotece szkolnej. Do wniosku należy dołączyć ksero karty Bydgoskiej Rodziny 3+ ucznia.

Jeśli wniosek nie jest pisany na druku oryginalnym to proszę dołączyć listę książek ze szczególnym uwzględnieniem podręczników do języków obcych.

Bibliotekarze