I miejsce ex aequo:
Julian Lesiński z Białegostoku,
Julia Kuzyka z Białegostoku,
II miejsce: Julia Krzyżanowska ze Świecia,
III miejsce: Gabriela Dargiewicz z Łap,