Wśród uczniów naszej szkoły mamy również wspaniałych badaczy przyrody, którzy potrafią zaplanować, przeprowadzić doświadczenia biologiczne, analizować wyniki i wnioskować na ich podstawie. Są to:

Helena Komosińska z klasy 3c, która wykonała pracę badawczą na temat:

 „Preferencje żywieniowe mrówek z gatunku hurtnicy pospolitej (Lasius niger) na przykładzie wybranych produktów pokarmowych.

oraz

Łukasz Zieliński-Weiher z klasy 1c, który wykonał pracę badawczą na temat:

„Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na wzrost i rozwój pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus).”

Wzięli oni udział w etapie okręgowym 48 Olimpiady Biologicznej.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!