Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat!

Mijający weekend upłynął grupie przedstawicieli Rady SU bardzo pracowicie. Jako jedna z pięciu polskich szkół bierzemy udział w międzynarodowym projekcie SILENCE HATE, który ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom. Nasi trenerzy z Amnesty International pokazali nam czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać. Poznaliśmy historie kilku uchodźców. Za tydzień dalszy ciąg naszej pracy.