MAPA TOLERANCJI 3 - W ŚWIECIE MEMÓW
To konkurs na najlepszy, samodzielnie wykonany mem internetowy promujący tolerancję i otwartość. Zapraszamy do udziału! Osoby chcące brać udział w tym konkursie proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.