„ Żyj, nie ulegaj, walcz…!”-  dwunasta edycja projektu profilaktycznego objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za nami. Uroczysta gala odbyła się 24 maja w auli Copernicanum, a konkurs muzyczny i koncert profilaktyczny 22 maja w sali widowiskowej w Fordonie. Organizatorem projektu jest VII Liceum Ogólnokształcące, im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy przy pomocy Straży Miejskiej w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Patronat medialny nad projektem objęli TVB, Radio Eska, Radio OMG, Gazeta Pomorska i portal internetowy 24.pl. Na forum profilaktyki ogłoszono wyniki i wręczono nagrody, po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Jaki/Jaka Jestem?- O budowaniu poczucia własnej wartości, „Warsztaty rozciągania mózgu" „Jak budować dobre relacje, czyli o radzeniu sobie z nieporozumieniami, konfliktami", „Jaką drogę obrać w życiu?”. We wszystkich kategoriach konkursowych nagrodzono 52 osoby, nagrody otrzymali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Cel główny projektu to zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz wskazanie na możliwości rozwoju własnej aktywności w czasie wolnym. U podstawy konkursu „Żyj, nie ulegaj, walcz…!” leży bazowanie na talentach młodych ludzi, poszukiwanie odpowiedzi o sens i jakość życia, poprzez różne formy wyrazu artystycznego, czyli kategoria fotograficzna, plastyczna, literacka, filmowa i muzyczna. Zachęciliśmy młodzież, aby zmierzyła się z przesłaniem, ideą projektu.

Nagrody ufundowali: Firma Logon, Firma Pentel, Rada Osiedla Leśne, Straż Miejska, Firma EMBUD-DACH, PPHU KAMWER.

Wszystkim uczestnikom, opiekunom dziękujemy za udział. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu „Żyj, nie ulegaj, walcz…!”