22 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły: Jacek Wolniewicz, Maciej Renz, Mateusz Zieliński, Mateusz Kowalczewski, Marcel Muziewicz i Kamil Wierzbicki wzięli udział jako wolontariusze, demonstrujący sprzęt i aplikacje w czasie konferencji "Mój (nie)przyjaciel smartfon", zorganizowanej przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

W imieniu organizatorów

Serdecznie dziękuję za pomoc!

Opiekun: Krzysztof Kutyła