8 listopada uczestniczyliśmy  w  wieczorze autorskim  z księdzem Krzysztofem Ołdakowskim jezuitą, redaktorem naczelnym Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Do zakonu wstąpił w 1980 roku, a siedem lat później  przyjął święcenia kapłańskie. W 1989 r. tworzył radiową Redakcję Programów Katolickich i stanął na jej czele. W latach 1997-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Redakcji Programów Katolickich TVP. Wielokrotnie relacjonował uroczystości watykańskie z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz jego pielgrzymki i spotkania na całym świecie. Był rektorem Jezuickiego Kolegium Teologicznego BOBOLANUM, redaktorem naczelnym Przeglądu Powszechnego, a także prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS POLSKA. Jako autor książki Media pod lupą podczas spotkania opowiedział w barwny sposób o kulisach pracy dziennikarza.

Spotkanie  zbiegło się z wydaniem nowej książki, której jest współautorem  Rok ważnych pytań. Książka zawiera 52 pytania, które warto postawić i na które warto odpowiadać.

  • Czy można kochać innych, nie kochając siebie?
  • Jakie są granice tolerancji?
  • Sprawiedliwość czy miłosierdzie?
  • Kiedy przyjemność staje się pułapką?

Są one z gatunku tych, które ciągle powracają.

Oba tytuły będą dostępne w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do czytania i udziału w kolejnych spotkaniach autorskich.